การเดินทางไปเกาะพะงัน

      ที่ตั้งของเกาะพะงันอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานีประมาณ 100 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะสมุยประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ และมาลงที่สุราษฎร์ธานี หรือเกาะสมุยได้ ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้