การเดินทางไปเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะทะเลพม่า

การเดินทางไปเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะทะเลพม่า

สำหรับการเดินทางไปเที่ยว ทัวร์ 4 เกาะทะเลพม่า นั้นจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดระนอง การเดินทางมาจังหวัดระนองจะมีอยู่ 4 วิธีหลักๆที่แนะนำคือ

  รถยนต์ส่วนตัว : ถ้าขับรถไปเองจากกรุงเทพถึงระนอง ระยะทางประมาณ 600 กม.จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง

  รถทัวร์ V.I.P. : ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) เวลาประมาณ 21:00 น. เดินทางถึง ระนอง (สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระนอง) เวลาประมาณ 05:30 น. มีเปิดให้บริการอยู่หลายบริษัท ได้แก่

– บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ราคาคนละ 448 บาท 

– สมบัติทัวร์ ราคาคนละ 627 บาท 

– นิวมิตรทัวร์ ราคาคนละ 627 บาท 

– โชคอนันต์ทัวร์ ราคาคนละ 692 บาท 

  เครื่องบิน : เดินทางจากกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปลงที่สนามบินระนอง ปัจจุบันมีเพียงสายการบินนกแอร์เพียงเจ้าเดียวที่ให้บริการเส้นทางนี้ มีบริการเที่ยวบิน 2 เที่ยวต่อวัน รอบเช้า (ออกเวลา 05:45 น. ถึงเวลา 07:10 น.) และ รอบเย็น (ออกเวลา 17:05 น. ถึงเวลา 18:30 น.) ขากลับ จากสนามบินระนอง ไปกรุงเทพ (ดอนเมือง) รอบเช้า (ออกเวลา 07:40 น. ถึงเวลา 09:10 น.) และรอบค่ำ (ออกเวลา 19:00 น. ถึงเวลา 20:10 น.) ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 5,000 บาท (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของสายการบินในช่วงนั้น)

  เครื่องบิน + รถตู้ : เดินทางจากกรุงเทพ ไปลงที่สนามบินสุราษฎร์ธานี และเหมารถตู้มาที่ระนอง

          สำหรับการเดินทางจากระนองไป เที่ยว ทัวร์ 4 เกาะทะเลพม่า นั้น จะไปขึ้นเรือกันที่ท่าเรือบดินทร์เรือจะออกจากท่าเรือเพื่อพาไปที่เกาะสองโดยใช้เวลาไม่นานเพื่อจะแจ้งรายชื่อนักท่องเที่ยวกับทางการพม่า เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวไปด้วยคือ บัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) และ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ตัวจริง ร่วมกับเอกสารสำหรับทำหนังสือผ่านแดนพม่าที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ยื่นกับทางเจ้าหน้าที่ ตม. ใช้เวลาเดินทางโดยเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือบดินทร์ไปยังเกาะเกือกม้า ประมาณ 1 ชั่วโมง