จุดชมวิว ผาสวรรค์ 

เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าครามที่สวยงามและหน้าผาที่สูงสลับกับป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ มุมมองนี้ยังมีความเงียบสงบและเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิวเกาะพะงันมุมสูง การเดินทางไปจุดชมวิว ผาสวรรค์ จะต้องเดินเท้าผ่านเส้นทางที่ลาดชันจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีจากหาดขวด