ตู้ไปรษณีย์เบตง

ตู้ไปรษณีย์สีแดงสด ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณแยกหอนาฬิกา อีกหนึ่ง Landmark ของเมืองเบตง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2467 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากในสมัยก่อนจากเบตงกว่าจะถึงตัวเมืองยะลานั้นห่างไกลมาก จึงทำให้นายสงวน จินดา นายกเทศมนตรีอำเภอเบตงสมัยนั้น ผู้เคยเป็นบุรุษไปรษณีย์มาก่อน เล็งเห็นถึงความยากลำบากในการติดต่อสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกของพี่น้องชาวเบตง ท่านจึงสร้างตู้ไปรษณีย์ที่มีขนาดใหญ่มหึมาไปเลย อีกทั้งบนสุดของตู้ยังมีวิทยุกระจายเสียงเพื่อประกาศข่าวสารให้แก่ชาวเมืองด้วย ซึ่งตู้ไปรษณีย์นี้อยู่คู่เมืองเบตงร่วม 100 ปีแล้ว มีขนาดสูงกว่า 3 เมตร ถือว่าเป็นตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้งานได้อยู่ตามปกติ

สถานที่ตั้ง: มุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/AbAhmJgFgLyoU1iC6