ถนนคนเดินระนอง

ถนนคนเดินระนอง จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนเมษายน ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น. บนถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สามแยกธนาคารกรุงไทยจนถึงสามแยกตลาดพม่า โดยในเดือนธันวาคมจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์-วันเสาร์ และเดือนมกราคม-เดือนเมษายนจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ มีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าที่ระลึก การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีเปิดหมวก เป็นต้น

ที่อยู่: บนถนนเรืองราษฎร์ ตั้งแต่สามแยกธนาคารกรุงไทยจนถึงสามแยกตลาดพม่า ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เขานิเวศน์ เมืองระนอง ระนอง 85000