ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

จุดชมวิวสกายวอล์คทะเลหมอกสุดสวยของภาคใต้ที่สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร โดยตัวอาคารประกอบด้วย จุดชมวิว 6 ชั้น และมีระเบียงทางเดินยื่นออกไปจากฐานของอาคาร ปลายระเบียงเป็นพื้นกระจกใส สามารถมองเห็นด้านล่าง สามารถมองเห็นวิวยอดเขาฆูนุงคีรีปัต ป่าเขื่อนสิริกิต์ ป่าและทะเลสาบฮาลาบาลา และเขานมสาว ที่อยู่ฝั่งอำเภอฮูลูเปรัค (อำเภอกริก) รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ที่มาของชื่อ “อัยเยอร์เวง” มาจากชื่อตำบล โดยเดิมทีชื่อตำบลฮาลา แต่ชาวฮาลาได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่แม่น้ำปัตตานี ซึ่งมีบ้านพักสำหรับผู้เดินทางระหว่างยะลา-เบตง เจ้าของเป็นชาวจีน มีชื่อว่า “เวง” และมีชื่อภาษายาวีว่า “อัยเยอร์” แปลว่าสายน้ำ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลและชื่อจุดชมวิว โดยใครจะมาแนะนำให้ขึ้นรถสองแถวค่ารถคนละ 30 บาท จะสะดวกสบายกว่า และต้องเปลี่ยนใส่รองเท้ากันกระจกคนละ 30 บาท อัตราค่าบริการสำหรับบุคคล -นักท่องเที่ยวชาวไทยคนละ 40 บาท -นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนละ 200 บาท มาเบตงแล้วอย่าพลาดที่จะมาเช็คอิน ณ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

เวลาเปิด – ปิด: เปิดทุกวัน 05:30 น. – 16:00 น.

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/MDUKyFQEXVGfYcy56