น้ำตกธารเสด็จ

เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน มีธารน้ำตก ป่าไม้ และสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ อากาศเย็นสบายสัมผัสธรรมชาติ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เหมาะแก่การมาพักผ่อน เงียบสงบ ธรรมชาติ ฟังเสียงน้ำตกไหลและรับอากาศบริสุทธิ์