น้ำตกแพง 

เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีหลายชั้น เช่น แพงน้อย ธารน้ำรัก ธารกล้วยไม้ เป็นต้น และมีน้ำไหลตลอดปี ซึ่งคำว่า แพง เป็นภาษาถิ่น หมายถึง เพิงหินเล็ก ๆ ที่ลดหลั่นอันแสดงถึงความชุ่มชื้นของผืนป่า นอกจากน้ำตกที่สวยงามแล้ว ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกแพง-จุดชมวิวโดมศิลา ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินเลียบน้ำตก ทางชันเล็กน้อย โดยในเส้นทางจะพบพรรณไม้ต่างๆ ลำธาร และน้ำตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ