บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน

เป็นบ่อน้ำแร่ร้อนแหล่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่เลย สามารถดื่มได้จากแหล่งกำเนิด ระนองขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ชั้นดี บ่อน้ำร้อนรักษะวารินประกอบด้วยบ่อน้ำร้อน 3 บ่อ คือบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก ทั้งหมดเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 65 องศา เป็นน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ ประกอบอยู่เพียบแต่ไม่มีกำมะถันเจือปนอยู่ จึงไร้ซึ่งกลิ่นที่หลายคนไม่พึงปรารถนา