พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง

พิพิธภัณฑ์เบตงสร้างมาแล้ว 15 ปี เพื่อเก็บรวบรวมศิลปวัตถุ มีทั้งหมด 5 ชั้น โดยชั้นแรกจะโชว์ ข้าวของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ อาทิ ถ้วยชามเครื่องเคลือบ โต๊ะ ตู้ เตียง โบราณ ตะเกียงเก่า เรือสำเภาจำลอง กี่ทอผ้า อุปกรณ์ปั่นฝ้าย อย่าลืมที่จะเยี่ยมชมกบภูเขาตัวใหญ่ ซึ่งหาดูได้ยากจนแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งเคยพบตัวใหญ่สุดหนักถึง 13 กิโลกรัมเลยทีเดียว ส่วนชั้นสองจะเป็นภาพเก่าเมืองเบตงและเรื่องเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองให้ผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาถึงวัฒนธรรมของชาวเมือง และหากขึ้นไปชั้นสามจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นหอคอยที่สามารถชมวิวรอบเมืองเบตงได้ แนะนำว่าถ้าอยากเห็นหอนาฬิกาอยู่ใจกลางเมืองให้ไปดูที่ชั้นสี่จะเป็นภาพวิวที่สวยที่สุด ยิ่งมาช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม อากาศจะเป็นใจ เสริมให้วิวทิวทัศน์งดงามขึ้นไปอีก

เวลาเปิด – ปิด: เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ปิดทุกวันจันทร์

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/g5gCD7ueDmnKx1Zc8