ระนองแกรนด์แคนย่อน

ตั้งอยู่ในหุบเหมืองเก่าบนเขาที่บริเวณบ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น ระนองแคนยอนเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการทำเหมืองโดยใช้น้ำฉีดไล่ดินเพื่อแยกแร่ หลังจากเลิกทำเหมืองแร่น้ำที่ฉีดก็ชะล้างหน้าดินหายกลายเป็นแอ่งลึกลงไป กลายเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยหน้าผาดินและหินสูงใหญ่มากมาย ประกอบกับมีตาน้ำล้นขึ้นมารวมกับน้ำฝนที่ตกชุกของจังหวัดระนอง เกิดเป็นแอ่งน้ำมรกตสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ สวยงามและแปลกตา ดังนั้น ระนองแคนยอนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร เลยวัดหาดส้มแป้นขึ้นเขาไปประมาณ 2.5 กิโลเมตร