วัดพุทธาธิวาส

วัดพุทธาธิวาส ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่ามตา ด้วยความสูง 39.9 เมตร เทียบเท่ากับตึกสูง 13 ชั้นได้เลย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (รัชกาลที่ 9) ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่สามารถสักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และดื่มด่ำกับบรรยากาศสงบ ร่มรื่นโดยรอบวัดเช่นเดียวกัน

เวลาเปิด – ปิด: เปิดทุกวัน 08.00 น. – 18.00 น.

พิกัด: 65 ถ.รัฐกิจ, ตำบล เบตง อำเภอเบตง ยะลา 95110