วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง (วัดกวนอิม)

สถานที่แห่งศรัทธาและแหล่งท่องเที่ยวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นที่ประดิษฐานของเทพสำคัญๆ หลายองค์ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หว่าโก่วเซียนชื่อ ขงจื้อ มีจุดเด่นคือสถาปัตยกรรมเจดีย์ 7 ชั้นอันโดดเด่น ผู้คนมักจะเดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ และจากภายในบริเวณวัดซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเบตงได้อีกด้วย

เวลาเปิด – ปิด: เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:30 – 17:30 น.

พิกัด: Q3CF+5JR ถนน ภักดีดำรงค์ ตำบล เบตง อำเภอเบตง ยะลา 95110