ท่าอากาศยาน​นานาชาติเบตง

ท่าอากาศยาน​นานาชาติเบตง (Betong International Airport) เป็นสนามบินแห่งใหม่ล่าสุดลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ตามสโลแกนที่ว่า “สวรรค์บนดิน สนามบินเบตง” เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก สามารถรองรับเครื่องบินเล็ก 80 ที่นั่ง รองรับผู้มาใช้บริการได้ 300 คน ต่อ 1 ชั่วโมง ใช้พื้นที่ก่อสร้าง 920 ไร่ เป็นหนึ่งในแผนพัฒนาธุรกิจตามกรอบการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย เพื่อให้เบตงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เพื่อกัาวสู่เมืองท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับอาเซียน และระดับสากล โดยสายการบิน “อีซี่ แอร์ไลน์” (Ezy Airlines) มีแผนที่จะเปิดเป็นเส้นทางแรก นั่นคือ หาดใหญ่ – เบตง นั่นเอง ซึ่งสายการบินอีซี่ แอร์ไลน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับภูมิภาคที่เน้น มาตรฐานความปลอดภัย และการให้บริการที่มีคุณภาพ สำหรับการบริการขนส่งผู้โดยสารเชื่อมต่อ ระหว่างเมืองหลักและเมืองรอง ครอบคลุมเส้นทางบินที่มีระยะเวลาบินภายใน 60 นาที ทั่วภาคใต้ ของประเทศไทย และบางส่วนของประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างการคมนาคมให้ครอบคลุม ความต้องการของผู้โดยสารภายในประเทศ อันจะทำให้เศรษฐกิจของภาคใต้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/1p8cecgrsTwCoqS19