สวนหมื่นบุปผา

สวนดอกไม้เมืองหนาว แห่งเดียว ณ แดนใต้ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเดิมเคยเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันหมู่บ้านปิยะมิตรยังอยู่เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำให้กับบรรพชนรุ่นหลังที่อาศัยอยู่ และโครงการสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างเสริมรายได้แก่ชุมชนด้วยดอกไม้นานาชนิด ปลูกทอดยาวตามแนวทิวเขา พร้อมบานสะพรั่งในช่วงอากาศเย็น เป็นสวนดอกไม้กลางหุบเขา ดึงดูดในนักท่องเที่ยวทั้งจากไทยและมาเลเซียเข้ามาเยี่ยมชมความงามและบรรยากาศเย็นสบาย มีทั้งสวนดอกไม้กลางแจ้งและโรงเรือนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมกัน

ช่วงเวลาแนะนำคือเดือนธันวาคม – มกราคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุดและดอกไม้บานเยอะที่สุด โดยค่าเข้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จะอยู่ที่ 20 และ 40 บาท สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ชาวต่างชาติจะอยู่ที่ 30 และ 60 บาท ภายในสวนจะมีทั้ง ร้านอาหาร กาแฟสด รวมถึงมีบริการห้องพักภายในสวน 

เวลาเปิด – ปิด: เปิดทุกวัน 07.00 น. – 18.00 น.

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/LN3hLNsAFmgWH8o9A