สะพานฮาลา-บาลา

จากเส้นทางที่คดเคี้ยวจากตัวเมืองยะลามายังเบตง ไม่ว่าจะเหนื่อล้าแค่ไหน ใครๆ ก็เป็นอันต้องมนต์กับจุดชมวิวนี้ ที่จะสะกดทุกสายตาให้รู้สึกผ่อนคลายกับทิวทัศน์ขุนเขาที่กำลังโอบล้อมรอบตัว และสายน้ำของทะเลสาบฮาลาบาลา ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นเส้นทางสายหลักในการสัญจรเข้าสู่เมืองเบตง เพื่อให้ได้รูปที่ดีที่สุดแนะนำให้ยืนชมบริเวณกลางสะพาน เพราะจะสามารถมองเห็นทะเลสาบขนาดใหญ่สุดลูกหูลูกตา กลางหุบเขาเจือไอหมอกจางๆ อย่าลืมแวะถ่ายรูปกับวิวหลักล้านเพื่อเก็บเป็นความประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืม

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/PSbd8ZkdVFx1BdwW7