สะพานแตปูซู

สะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ ทำจากไม้เนื้อแข็งขึงกับสลิง สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำปัตตานี เนื่องจากในอดีตชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำปัตตานีมีความยากลำบากในการเดินทาง ซึ่งในยุคนั้นต้องใช้แพไม้ไผ่ในการข้ามไป – มา ไม่ว่าจะเดินทางเข้าเมือง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่การนำส่งผู้ป่วย จนเกิดเป็นอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงช่วยกันระดมเงินรวมกับการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงเป็นที่มาของสะพานแตปูซู  มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร สะพานแตปูซู ไม่เพียงแต่ใช้สัญจรไปมาระหว่างชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของคนในชุมชนชาว กม.32 อีกด้วย

พิกัด: https://maps.app.goo.gl/EygYPRbm4jNeSDeb6