อีซี่แอร์ไลน์ เผยโฉมรับมอบเครื่องบินใหม่! ลำแรก บินส่งตรงจากผู้ผลิตในอเมริกา

30 เมษายน 2567 –   สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ (Ezy Airlines) รับมอบเครื่องบินใหม่ลำแรก รุ่น Cessna 208B GRAND CARAVAN EX จดทะเบียนภายใต้ชื่อ HS-EZY ส่งมอบจากโรงงานผลิตอากาศยานบริษัท Textron Aviation Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 บินลงจอดที่ท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 25 เมษายน 2567 และบินตรงสู่ท่าอากาศยานหัวหินในวันเดียวกัน ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน “หลักสูตรการฝึกอบรมนักบินสำหรับอากาศยานแบบ Cessna 208B GRAND CARAVAN EX เพื่อทำการบินรองรับเส้นทางบินเชื่อมต่อเมืองหลัก-เมืองรองในภาคใต้ และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเส้นทางบินหัวหินในอนาคต 

ปัจจุบัน Ezy Airlines ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน (AOL) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนขยายกิจการขนส่งทางอากาศ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างได้รับการอนุมัติใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) 

เครื่องบิน รุ่น Cessna 208B GRAND CARAVAN EX ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากสายการบินขนาดเล็กในระดับภูมิภาคและลูกค้าทั่วโลก รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการขนส่งผู้โดยสารระหว่างภูมิภาคในแบบประจำและเช่าเหมาลำ และการขนส่งสินค้าด้วยการลงจอดในพื้นที่จำกัด ทั้งนี้ เครื่องบินของสายการบินอีซี่แอร์ไลน์สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12 ที่นั่ง รวมนักบินและผู้ช่วยนักบิน เป็นทั้งหมด 14 ที่นั่ง พร้อมระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ทันสมัย ให้บริการด้วยทีมนักบินที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์ความสะดวก คล่องตัว และความรวดเร็วในการเดินทางสำหรับผู้โดยสารระยะสั้น เครื่องบินรุ่นนี้มีลายเส้นสีฟ้าน้ำเงิน เส้นลายขนาบตัวเครื่อง พร้อมโลโก้นกกรงหัวจุก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสายการบิน 

ทั้งนี้สายการบินกำหนดฝูงบินการให้บริการ ทั้งหมดจำนวน 5 ลำ ภายในปี พ.ศ. 2571 เพื่อรองรับการขยายเส้นทางบินและความถี่ของเที่ยวบิน พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทาง ตามแนวคิดของสายการบิน “Make your journey easy – ง่ายทุกการเดินทาง” และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ ง่ายทุกการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : @Ezyairlines

Facebook : https://www.facebook.com/EzyAirlines

Youtube : https://www.youtube.com/@EzyAirlines

IG : instagram.com/ezyairlines

TikTok : tiktok.com/@ezyairlines

Website : https://m-landarch.com

สนใจร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา
https://captainbobo.com