อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

เป็นหมู่เกาะในทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจาก เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ไปทางทิศตะวันตก 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ ประมาณ 40 เกาะ การเดินทางท่องเที่ยวตามหมู่เกาะของอุทยานฯ สามารถเหมาเรือจากเกาะสมุยและเกาะพะงัน หรือซื้อแพคเก็จท่องเที่ยวแบบเช้าไป-เย็นกลับ (One Day Trip) ได้จากบริษัทนำเที่ยว