เกาะช้าง

เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดของระนองอยู่ไกลจากเกาะพยามเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น เกาะช้าง เป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับช้างหมอบ และถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของทะเลอ่าวไทย และใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากภูเก็ต เป็นแหล่งผลิต กาหยู หรือ มะม่วงหิมพานต์ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ไฮไลท์ของเกาะช้าง คือ ความเงียบสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ร่มรื่น