เกาะตาฟุ๊ก 

เกาะตาฟุ๊กหรือเกาะดันกิ้น เป็นหนึ่งในหมู่เกาะที่ไม่ไกลจากระนอง เป็นเกาะเล็กๆ ที่อยู่ในทะเลอันดามัน ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งจังหวัดระนองเพียงแค่ประมาณ 81.2 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีน้ำใส ทรายขาวละเอียด เหนือจากริมหาดขึ้นไปจะเป็นแนวป่าธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หนาทึบ กิจกรรมริมหาด คือ พายเรือคายัก, ดำน้ำดูปะการัง, เดินชมธรรมชาติตามแนวชายหาด หรือเดินไปดำน้ำที่อ่าวเต่า จะมีปะการังเขากวาง ปะการังแผ่นที่สมบูรณ์ และปลาสวยงามชนิดต่างๆ