เกาะนางยวน

อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากเกาะเต่าประมาณ 500 เมตร ประกอบด้วยเกาะเล็กจำ นวน 3 เกาะ มีหาดทราย เชื่อมกันคล้ายทะเลแหวก ยามน้ำ ทะเลลดระดับลงจะยิ่งปรากฏหาดทรายเด่นชัด เม็ดทรายขาวละเอียด น้ำ ทะเลใส มีปะการังน้ำ ตื้นและน้ำ ลึกที่ยังสมบูรณ์ มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของเกาะอยู่บนยอดเขา เมื่อมองลงมาจะเห็นสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเข้าด้วยกัน บนเกาะมีที่พักให้บริการ