เกาะนาวโอพี 

ถือเป็นเกาะยอดฮิตของพม่า เกาะนี้ซ่อนตัวอยู่ไกลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ ทั้งไทยและฝั่งพม่ากว่า 100 กิโลเมตร อยู่สุดเส้นขอบทะเลอันดามัน ธรรมชาติสมบูรณ์มากทั้งบนน้ำและใต้น้ำ น้ำทะเลใสและเต็มไปด้วยแนวปะการัง จุดดำน้ำของเกาะนาวโอพีนั้นมีทั้งบริเวณน้ำตื้น และบริเวณน้ำลึก ล้วนมองเห็นแนวปะการังสมบูรณ์มากมาย เป็นป่าทุ่งปะการัง มีรังของปลานีโม่มากมาย มีปะการังทุกชนิด ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน ปะการังสมอง และอื่นๆ อีกมากมาย