เกาะพยาม

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของระนอง เกาะพยามอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองระนอง ใช้เวลาลงเรือจากท่าเรือปากน้ำในตัวเมืองมาประมาณ 30 นาทีด้วยสปีดโบ๊ท เกาะแห่งนี้ถือเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยอ่าวต่างๆ มากมาย รวมถึงยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์