เกาะม้า ทะเลแหวก 

อยู่ใกล้กับหาดแม่หาด รอบๆ เกาะมีแนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดบนเกาะพะงัน ทะเลแหวกที่อยู่บนเกาะม้า เป็นหาดเล็กๆ ที่มีความเงียบสงบ ความพิเศษจะอยู่ตรงที่มีทางเดินยาวกว่า 350 เมตร เชื่อมจากแม่หาดของเกาะพะงันไปยังเกาะม้า ยิ่งในช่วงในที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำลง สามารถมองเห็นสันทรายที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้อย่างชัดเจน