เกาะสน

เกาะคาสิโน มีชื่อเป็นภาษาเมียนมาร์ว่า “เกาะตะเตชุน” แปลว่าเกาะเศรษฐี หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ “เกาะสน” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศพม่า เกาะแห่งนี้ถือเป็นเกาะส่วนตัวของโรงแรมแกรนด์อันดามัน หากจะมาท่องเที่ยวเกาะนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับสิทธิ์พิเศษโดยใช้บัตรประชาชน ส่วนชาวต่างชาติอื่นๆ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)