เกาะเต่า

อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ห่างจากอำเภอเกาะพะงัน 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดสวย น้ำ ทะเลใส บรรยากาศเงียบสงบรอบเกาะมีแนวปะการังทั้งน้ำ ตื้นและน้ำ ลึก นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนิยมไปเรียนดำ น้ำ ลึก (Scuba Diving) ที่เกาะเต่า เพราะนอกจากธรรมชาติใต้น้ำ ที่สวยงามแล้ว ยังมีโรงเรียนสอนดำ น้ำ อยู่หลายแห่ง จนกลายเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอนดำน้ำ ที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกันยายน บนเกาะมีที่พักให้บริการหลายแห่งด้วยกัน