สายการบินอีซี่แอร์ไลน์ ให้สัมภาษณ์รายการคุยกันสนั่นเมือง สวท.สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมเป็นศูนย์กลางสายการบินระยะสั้น เชื่อมเมืองหลัก เมืองรองในภาคใต้

สายการบินใหม่ Ezy Airlines “อีซี่แอร์ไลน์” บินเชื่อมต่อเมืองหลัก-เมืองรองภาคใต้ ด้วยเครื่องบินเล็ก 12 ที่นั่ง เริ่ม 4 เส้นทาง ใช้หาดใหญ่เป็น Hub บินตรงสู่เบตง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช นราธิวาส